Коктебельге джазнынъ юбилей мевсимине тонналарнен сес ве ышыкъ кельди

Коктебельге джазнынъ юбилей мевсимине тонналарнен сес ве ышыкъ кельди

Йигирми тонна сес ве ышыкъ донатмасы Къырымнынъ Коктебель къасабасына етип кельди. Тедбир энди августнынъ 18-де Koktebel Jazz Party халкъара джаз фестивалининъ иштиракчилерини ве мусафирлерини къаршылайджакъ.

Бу юк эки сана ичюн, оларда 2017 сене августнынъ 18- 20 куньлери девамында Русие, АКъШ, Бразилия, Алмания, Френкистан, Исветчия, Корея ве дюньянынъ дигер мемлекетлеринден кельген мешур джазменлер ве генч джаз иджраджылары чыкъышта булунаджакълар.

Коктебельде, тамам денъиз ялысында ерлешкен XV джаз мевсимининъ эсас санасы донатылмакъ ичюн тешкилятчылар 300 ышыкъ бериджи алет кетирдилер. Бу алетлер ачыкъ авада озьгюн джаз фестивалининъ муитини яратмагъа ярдым этеджек.