Koktebel Jazz Party биринджи артистлерни такъдим эте

Коктебель Джаз 2017

15-нджи мевсим Халкъара Koktebel Jazz Party джаз фестивалининъ сейирджилери АКъШ, Бразилия, Алмания, Френккистан Исветчия, Корея ве дюньянынъ дигер мемлекетлеринден кельген 14 коллективлернинъ чыкъышларыны кореджеклер. Русиени фестивальде мешур джазмен ве бестекяр Давид Голощёкин, бир аиледен бир къач несиль чалгъыджыларыны бирлештирген белли Brill Family коллективи, ве боразанджы-виртуоз Валерий Пономарёв такъдим этеджеклер.

Аньане боюнджа Koktebel Jazz Party фестивалининъ мусафирлери «Джаз ышыкъ сурьаты иле» серлевалы махсус лейха иле зевкълана биледжеклер. Бу лейха Ереван чалгъыджыларыны Koktebel Jazz Party фестивалининъ иштиракчилери иле багълайджакъ.